Anketeerinud kolme üle 500 lehmaga suurfarmi lüpsjaid, leiab ta, et tööandjad peaksid hoopis rohkem mõtlema paremate töötingimuste loomisele. Küll siis ka tööle tulla tahetakse.

“Lüpsjatepõua üks suur põhjus on nende tappev töökoormus,” on Sild veendunud.