Rektorikandidaatide esitamistähtajaks oli tänane kuupäev, 6. september kell 16.00. Vastavalt ülikooli põhikirjale võisid kandidaate esitada ülikooli akadeemiliste struktuuriüksuste nõukogud, üliõpilasesindus, avalik-õiguslikud ülikoolid ja Eesti teadusasutuste nõukogud, ülikooli ametis olev rektor ja endised rektorid.

Rektori valib Eesti Maaülikooli valimiskogu 29. septembril, sellele eelneb kandidaadi kohtumine ülikooliperega 22. septembril.


Rektori ametiaeg algab 1. jaanuaril 2018. aastal ja kestab viis aastat.