Saaremaa omavalitsuste ühinemisleping annab selleks kolm võimalust: moodustada osavallakogu ühes piirkonnas elavate huvirühmade esindajatest; valimistel kandideerinud, kuid valituks mitteosutunud kandidaatidest; valla ühe piirkonna asustusüksuste ehk külade esindajatest.

Pöide vald otsustas viimase variandi kasuks, jagades oma külad viieks asustusüksuseks.
Orissaare vallas, vastupidi, moodustatakse osavallakogu Saaremaa valla volikokku mitte pääsenud kandidaatidest. Kuid mitte ainult.
Hiiumaal valitakse aga osavallakogudesse lisaks valimistel enim hääli saanud suure Hiiumaa volikogu liikmetele ka kohalike ettevõtjate, osavallas tegutsevate kodanike ühenduste või külavanemate ja haridusasutuste hoolekogude ning noorte esindajad.