Peipsiääre valla sotsiaaltöötaja Olga Solovjova selgitas, et mingil põhjusel jäi vallal osade tänavate kohta teavitus saamata ja registris aadresse ei muudetud. Toetuse maksmise päeval oli vallamajas telefon punane ja toetuse saamatajäämise põhjus selgitati välja üsna kiiresti.

"Teame inimesi ja teame, kus nad elavad. Lihtsalt peab vea parandama," räägib Solovjova. Kui muudatused tehtud ning sellest ka sotsiaalkindlustusametit teavitatud, saavad eakad oma 115 eurot siiski kätte.

"Kui inimese otsene süü puudub ja tegu on kohaliku omavalitsuse tegemata tööga, siis on võimalik toetus tagantjärele üle kanda," selgitas sotsiaalkindlustameti hüvitiste osakonna nõunik Merle Sumil-Laanemaa. Tänaseks on toetuse saajate nimekirja lisatud 67 inimest, kelle puhul on korrigeeritud aadresse või teada antud hooldekodus elamisest.

Hüvitist võivad saada ka pensionärid, kellega samal aadressil elav teine vanainimene viibib tegelikult hooldekodus. Kuna registrist niisugune asi välja ei tule, peavad inimesed endast ise sotsiaalkindlustusametile teada andma.

Tegemist on esimese elukohast sõltuva automaatselt väljamakstava toetusega, mistõttu on hakatud registris olevaid vigu rohkem märkama ja parandama. Inimesed, kelle elukoht on kirja pandud vaid küla täpsusega, peaksid ise selle eest hoolt kandma, et andmebaasi lisanduks ka tänav, majanumber või talu nimi. Puuduse parandamiseks võivad omavalitsusedki sotsiaalkindlustusametile märku anda ning toetus makstakse pensionärile välja.

Kui tegelikult üksi elava pensionäri juurde on sisse kirjutatud teisi inimesi ja need nüüd mujale kirja pannakse, siis võib pensionär toetuse saada järgmisel aastal. Ümberregistreerimisi ka tehakse, näiteks Misso vallavanem Mariliis Raidma sõnul on sisse-välja kirjutamine viimasel ajal toimunud tavapärasest aktiivsemalt.

Tuleb aga arvestada, et esimese samba netopensioni piir on seatud 470 euro juurde. Selle ületamisel kasvõi paari euro võrra üksi elava pensionäri toetust ei maksta.