Pensionäridel, kes ei tööta ja kes on juba varem esitanud sotsiaalkindlustusametile avalduse maksuvaba tulu arvestamiseks, muutub automaatselt maksuvabaks pension 500 euro ulatuses. Sellise avalduse on esitanud 71% pensionisaajatest.

Üle 110 000 pensionäri pole aga avaldust esitanud – need on eelkõige töötavad pensionärid, aga on ka neid, kel see mingil põhjusel kahe silma vahele jäänud.

Segadust tekitab see, et siiani arvestati pensionäri pensionilt täiendav maksuvabastus 236 eurolt kuus automaatselt maha – mingit avaldust polnud esitada vajagi.