Väikesaarte nimistu kehtestab edaspidi oma määrusega Vabariigi Valitsus. Nimistusse hakkab kuuluma saar, mille pindala on alla 100 ruutkilomeetri ja kus elas rahvastikuregistri andmetel eelmise kalendriaasta jooksul vähemalt viis inimest. Lisaks antakse luba väikesaartel sõidutada inimesi veoauto kastis.

Sõitjate vedamine veoauto veoseruumis või kastis on väikesaartel levinud praktika, millele erinõudeid õiguskorras aga puuduvad.

Edaspidi võib veoauto veoseruumis või kastis sõita tingimusel, et seal on tagatud sõitjatele sobiv ja ohutu koht ning sõidukiirus ei tohi ületada 40 kilomeetrit tunnis.

Hoolimata sellest, et muudatused tunduvad esmapilgul positiivsed, on Eesti Saarte Kogu nende suhtes väga kriitiline.

"Väikesaarte seaduse näol on tegemist Euroopas unikaalse regionaalpoliitilise seadusega, mis kehtib 1. jaanuarist 2004. aastast. Praeguste muudatustega tahetakse aga selle mõju lahjendada," selgitas Maaleht.ee-le Eesti Saarte Kogu eestseisuse liige Leo Filippov.

"Saarte kogu on kindlalt oma seisukohtade eest seisnud ja täna on raske öelda, millised on eile põhiseaduskomisjonis heaks kiidetud muudatuste tagamaad. Tahame vaadata, kuidas läheb eelnõu teine lugemine Riigikogu suures saalis. Kas seal üldse mõistetakse, kuidas väikesaartel elatakse?" küsis Filippov, kelle sõnul saartel elavad inimesed loodavad, et arutelud jätkuvad.

Põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants: eelnõu eesmärk on väikesaarte võrdne kohtlemine
„Tekib võimalus püsiasustusega väikesaari arvata väikesaarte nimistusse kindlate kriteeriumide alusel. Asjaajamine muutub saartel lihtsamaks ja kiiremaks. Samas ei koorma antud eelnõu väikesaari liigse reguleerimisega“ ütles Pomerants.


Valitsuse algatatud püsiasustusega väikesaarte seaduse ja maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõuga sätestatud uute reeglitega lisanduvad järgmisel aastal väikesaarte nimekirja Aegna saar, Naissaar ja Väike-Pakri saar.


Riik toetab rahaliselt kohaliku omavalitsuse üksusi, kelle territooriumil püsiasustusega väikesaarte nimekirja kuuluv saar asub, saare elanikele avalike teenuste osutamisel.


Eelnõuga soovitakse muuta väikesaarte elanike toetamise süsteemi paindlikumaks ja muutuvatele oludele paremini vastavaks. Praegu saab püsiasustusega väikesaarte nimekirja muuta ainult seadusega. Eelnõuga muudetakse nimekirjas muudatuste tegemine lihtsamaks ja nimekirja ülevaatamine regulaarseks.

Riigikogu arutab eelnõu teisel lugemisel 21. novembril. Seadus on kavandatud jõustuma 2018. aasta algusest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid