"Selle asemel, et leppida kokku viimane kuupäev kahjuliku aine müügilt kõrvaldamiseks, peame seda jälle viie aasta pärast arutama. Kahjuks otsustasid liikmesriigid seda lõputut lugu pikendada," sõnas otsust kritiseerinud parlamendiliige Kathleen Van Brempt.

Euroopa põllumehed olid üldiselt kasutusloa pikendamise poolt, vastu aga need, kes juhtisid tähelepanu glüfosaadi võimalikele ohtudele tervisele ning keskkonnale. Glüfosaadi keelustamise toetuseks koguti üle 1,3 miljoni allkirja.

Glüfosaati sisaldavaid taimekaitsevahendeid kasutatakse umbrohutõrjeks laialt – kesal, viljapuu- ja marjaaedades, metsanduses, koristuseelselt teraviljal, hernel, rapsil ja linal ning kõrrepõldudel.

Nii Monsanto, Bayer kui teised taimekaitsevahendeid tootvad firmad on aastaid üritanud leida glüfosaati sisaldavale Roundupile asendajat, mis oleks sama mõjus, ent ohutum, kuid läbimurret lähiaastatel veel ei oodata.