Küsimuse peale, et kuna MESil on nii suured rahad hallata ja nende jagamine ning laenude tagamine on tundlik teema, siis kuidas sobib selle organisatsiooni nõukogu liikmeks kuriteos kahtlustatav inimene, vastas Jaan Sõrra järgmiselt: „Ega meie teda kohale ei pannud, minister kinnitas ja minister saab ta ka maha võtta.“

Samas tunnustas Jaan Sõrra Teet Soormi erialast kompetentsust, tema sõnul on tegemist põllumajandust ja maaettevõtlust põhjalikult tundva inimesega. „Soorm on pikalt juhtinud lihatööstust, tal on mitu sigalat ja tundus igatpidi tubli inimene olevat. Aga MESi nõukogusse pandi ta ikkagi parteiliselt, tal on keskerakondlastega väga head sidemed, eriti Kadri Simsoniga,“ rääkis Sõrra kooselule viidates.

MES jagab suures ulatuses nii laenu kui tagatisi maaettevõtjatele, näiteks ettevõtja võlakohustust tagatakse kuni kuni 80% ulatuses põhivõlast. Maksimaalne tagatisssumma on 2,5 mln eurot. Suuremate projektide puhul otsustab MESi nõukogu, mida teha.