Tegelikult oli äsjastest valimistest osavõtt isegi innukam, kui seda haldusreformist tingitud pingete tõttu arvata võis. Maal ringi sõites ja rahvaga vesteldes polnud siin-seal raske tajuda pettumust oma valla kadumise üle. Seda iseäranis sundliitmiste puhul. Kardeti ääremaastumise süvenemist. Sedagi, et suures vallas ei sõltu külarahva häälest enam midagi. Nii oli ka valimiste ignoreerimine üks võimalus oma protesti haldusreformi suhtes üles näidata.