KOLM ERINEVAT KÜTUST
  • Biogaas on kääritamise teel saadud gaasiline kütus, mis koosneb 50–70% metaanist, 30–40% süsinikdioksiidist ja teistest komponentidest.
  • Biometaan on süsinikdioksiidist (CO2) ja teistest komponentidest (N2, O2, NH4, H2S) puhastatud biogaas, mis sisaldab 96–99% metaani ja on kasutatav kõikjal, kus tarvitatakse maagaasi, sh surugaasiautodes nii puhtalt kui segatuna maagaasiga.
  • Biometaani saab toota sõnnikust, reoveest, rohtsest biomassist, toiduainetööstuse jäätmetest ja muust biolagunevast kääritatavast materjalist.
  • Maagaasi metaanisisaldus on Eestis 98%.
  • Maagaasiga võrdse kütteväärtusega ehk kilogrammi biometaaniga saab sõita umbes sama palju kilomeetreid kui ühe liitri diislikütusega.
  • Kõige rohkem, kaks miljonit, on metaansõidukeid Pakistanis, järgnevad Itaalia 200 000 ja Ukraina 100 000 sõidukiga.
Allikas: Allikas: OÜ Mõnus Minek, Maaleht

Piekamt lugu sellest, kuidas sõnnikust biometaai tootma hakatakse, saad lugeda SIIT.