Moodustatava looduskaitseala põhiliseks kaitse-eesmärgiks on kaitsta mere- ja rannikukoosluste elustiku mitmekesisust, pesitsevaid, läbirändavaid ja talvituvaid veelinde ning hallhülgeid ja nende elupaiku. Lisaks kaitstakse elupaigatüüpe- karid, esmased rannavallid, väikesaared ning laiud ja rannaniidud. Uusi, varem kaitseta alasid kaitse alla ei võeta.

MIS MUUTUB?
  • Sääre looduskaitseala Vesitükimaa sihtkaitsevööndis lükkub inimeste viibimise keeluaja algus kuu aega hilisemaks ja keeluaja lõpp 15 päeva hilisemaks.
  • Kaotatakse ära kalapüügipiirangud ja veesõidukitega liikumise piirangud, mis olid ebaproportsionaalsed Vesitüki laiu ümbruses.
  • Eraldi seatakse piirangud lohesurfile, kuna kõrgel olevad eredavärvilised ja kiiresti liikuvad lohed on suure vahemaa tagant nähtavad ning seetõttu põhjustavad lindudele tugevamat häiringut kui tavapärased veesõidukid.
  • Kogu alal hakkavad kehtima piirangud jahipidamisele, kaitsealal on edaspidi lubatud kaitseala valitseja nõusolekul jahipidamine vaid väikekiskjate arvukuse reguleerimiseks.

Ala asub Saaremaa vallas Sääre külas ning pindala on 551,4 ha, millest enamuse moodustab riigile kuuluv mereala.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid