Eesti Metsa Abiks koordinaator Martin Luiga kaebas Pressinõukogule, et artikkel kirjeldab nende korraldatud demonstratsiooni pahatahtlikus ja ebaõiges valguses. Martin Luiga märkis, et demonstratsioonil oli osalejaid igas vanuses ja üle 50-aastaseid oli pigem rohkem kui teismelisi. Kaebaja peab artikli juures avaldatud fotot tendentsilikuks, sest sellel on suvi, üks keskealine mingi subkultuuri esindaja ja mõned varateismelised.

Maaleht vastas Pressinõukogule, et tegemist on ajakirjaniku arvamuslooga, mis ei kirjelda ühte konkreetset sündmust, vaid kuhu on koondatud erinevaid näiteid, paralleele ja üldistusi. Samamoodi illustreerib arvamusloos kandvat üldistust ka artiklile lisatud foto. Maaleht kinnitas, et foto ei ole halvustav ja on varustatud neutraalse pealkirjaga „Puu kaitsjad“.

Pressinõukogu otsustas, et Maaleht ei ole rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on tegemist arvamuslooga, milles ei ole kedagi halvustatud. Samuti ei pea Pressinõukogu eksitavaks või halvustavaks artikli juures avaldatud fotot – see on kooskõlas loo sisuga.