Haigekassa 2016. aasta statistika ei näita Eestis alkoholiga seotud haiguste tõttu arstilt abi otsinud inimeste täielikku arvu või probleemi sügavust, sest abi pakkuv programm „Kainem ja tervem Eesti“ alustas tööd alles 2016. aasta juulis.
Alkoholitarvitamise häire ravimine on keeruline teema, millel on mitu probleemset osapoolt.