Koostöö naabritega läks käima ootamatult hoogsalt.