Elame ju samas konkurentsimaailmas ja ei saa oma ettevõtteid panna halvemasse situatsiooni kui näiteks lätlasi või leedulasi."