“Kindlasti tuleb siis juurde abivajajaid, kes jäävad alla 350eurose toimetulekupiiri. Nii on ikkagi võimalik rohkem anda inimestele abi ja toetust,” ütles sotsiaalnõunik Maiu Kalmus.

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele ja seda maksab kohalik omavalitsus. Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Kohalik omavalitsus võib teatud juhtudel siiski jätta toimetulekutoetuse määramata, kui toetuse taotleja või tema perekonna liige on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ega õpi ega viibi akadeemilisel puhkusel.