Eeldatust vähem inimesi on tööd saanud erasektorist ja ligemale veerand endistest juhtidest ei tööta praegu ühelgi ametikohal.

Vaata tabelist, millega tegeleb sinu kodukoha endine juht!