Kuigi kõik need kolm toodet on oma olemuselt laenud, siis nende kasutusotstarve ja ka tagasimaksepõhimõte on üsna erinevad.