MESi eesmärk on toetada ja elavdada Eesti maapiirkonna ettevõtlust, luues ettevõtjatele paremaid võimalusi kapitalile ligipääsuks ning seeläbi tõsta maaettevõtluse konkurentsivõimet. Sihtasutuse tegeleb käendamise, haldusfondide juhtimise, laenamise, maaelu maine kujundamise ning põllu- ja maamajanduslikke nõuandeteenuste pakkumisega.

Sihtasutuse tegevusmahud 1993 – 30.06.2018

 • Käendusi väljastatud summas 429 mln €, mille abil on ettevõtjad saanud pankadest laene 717 mln €.
 • Laene väljastatud kokku 285 mln €.
 • Ettevõtjaid on MES abiga finantseeritud kokku summas 1 mld €.
 • Tegevusaja jooksul on olnud üle 4200 käendus- ja laenukliendi.
 • Seisuga 30.06.2018 kehtis 989 käenduslepingut ja 390 laenulepingut.

19. juulil 1993. aastal loodi valitsuse otsusega Eesti Põllumajanduse- ja Maaelu Krediteerimise Fond, mida kapitaliseeriti sisuliselt OECD riikidest saadud abirahadest põllumeestele. Aastal 1996 muudeti fond sihtasutuseks ning 2001. aastal toimus ühinemine Maaelu Laenude Tagamise Sihtasutusega (Ameerika viljaabi fondi vahendid) ning uueks nimeks sai Maaelu Edendamise Sihtasutus, mille omakapital oli siis kokku 33 miljonit eurot. Tänaseks on omakapital suurenenud 41 miljoni euroni. Sihtasutus on isemajandav ja riigieelarvest põhitegevuseks vahendeid ei saa.

Sihtasutus tegeleb maaelu maine kujundamisega tunnustades igal aastal tublisid tegijaid ning andes välja aunimetusi:


 • parim piimakarjakasvataja
 • parim lihaveisekarjakasvataja
 • parim taimekasvataja
 • parim maamajanduseriala õpilane
 • parim maamajanduseriala õpetaja
 • Ühekordne õppetoetus Eesti Maaülikooli ja Tehnikaülikooli maamajandusliku õppekava üliõpilasele (aastast 2012)

MES tähistab oma 25. sünnipäeva Pärnus konverentsiga „MES 25 ja Eesti võimalused globaliseeruvas maailmas“ Strand SPA & Konverentsikeskuses kell 13.00 – 17.00, kuhu on oodatud kõik huvilised ja koostööpartnerid.