Neid protsente on arvutatud küll vaid Euroopa Liidu numbrimärgiga autode rikkumisi arvestades.

PPA esindaja hinnangul oleksid kolmandal kohal Venemaal registreeritud sõidukid, kuid nende kohta täpset statistikat ei peeta, kuna puuduvad efektiivsed meetmed kolmandates riikides registreeritud sõidukitele trahvinõuete koostamiseks. Muude rikkumiste korral, näiteks kui kiirust mõõdab politsei, koostatakse trahve ka neile.

Kui kiiruskaamera fikseerib Euroopa Liidus registreeritud sõiduki kiiruse ületamise, siis saadetakse omanikule koju trahviteade.

Statistikast näeb, et trahve tasutakse erinevalt – kui Soomes registreeritud sõidukite omanikud on siiani tasunud 66,6% neile mullu ja tänavu määratud trahvidest, siis viiendale kohale tulnud Poolas registreeritud sõidukite omanikud vaid 25,1%.

Juhul, kui välismaalasel on Eesti riigi ees täitmata kohustus, siis on tema suhtes võimalik piiranguid kohaldada. „Kui välismaalane ei ole trahvi tasunud, siis võib ta juhtimisõigusest ilma jääda, kui ta Eestis uuesti rikkumiselt tabatakse,“ ütleb Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Ele Nuka.

Praegu töötatakse Euroopa Liidus välja üle-euroopalist täitemenetlusesüsteemi, mis võimaldaks teise riigi kodanikult lihtsamalt trahve välja nõuda.