Inimene on ainult väike osa loodusest. Inimese liigitunnuseks on vaimsus ja selle toimimise tulem kultuur - inimarengu siht, kus majandus on vaid vahendi rollis, et kultuurselt elada. Kuid Eestis?

Inimene ei saa enam olla kõigi väärtuste mõõt. Selleks saab olla vaid looduse ja inimese ökosüsteem, meie harmooniline kooslus. Looduse arengu alusväärtuseks on eluvormide mitmesugusus. Ühiskonna arengu eelduseks on elurikkus - paikkonna looduse omanäolisus ja eripäraste rahvuskultuuride mitmekesisus. Mitte üheülbastumine üleilmastumises.

Rahvusriik on loomulik ökosüsteem, mida suurriigid - vägivaldsed impeeriumid ei ole.
Rahvusriik on loomulik ökosüsteem, mida suurriigid - vägivaldsed impeeriumid ei ole.

Aeg on mõista, et üleilmastumise faas on möödumas, alanud on eraldumise, kogukonnastumise faas - eeldus selleks, et kindlustada inimkonna loomulik isereguleeruv tasakaaluline arenguprotsess, säilitamaks ja süvendamaks eripäraste paikkondade looduse ja rahvuskultuuride eripalgelisust.

Jaan Eilart on sõnastanud: „Et saada iseendaks kultuuris, nii nagu looduses, on tarvis aega ja omaetteolekut. Alles siis saame kogutut jagada rahvaste suhtlemise ja kultuurivahetuse igijäävusse”.

Iseseisvad rahvusriigid on pool-looduslikud ökosüsteemid ja võiksid saada uue looduslähedase maailmakorra aluseks. Tammsaare on väitnud: „Vähem Euroopat, rohkem meid endid!”

Vajame...

Selleks vajame puhtust mitte ainult põllul ja toidus, vaid kõigepealt mõtetes ja tunnetes - vaimses keskkonnas, mis kaasajal on reostunud kaugele üle taluvuse piiri.

Vajame hingetoiduks metsavaikust, aga meil mets tapetakse... Hinge vägi väljendub pühaduses, aga meil lõhutakse looduslikke pühapaiku...

Vajame paigavaimu ja kodutunnetust, kus isamaa on rahvuse kodu, aga meie müüme oma põlisväärtused: maa ja metsa - välismaalastele! Vajame seisatamist järelemõtlemiseks, enesesse jõudmiseks, aga meid sunnitakse aina kiiremini ja kiiremini kihutama raudteel, maanteel, eluteel...

Vajame suurusehullustuse peatamist! Gigantism on suurte väljasuremiste eelõhtu olnud läbi aegade, nii looduses kui ka ühiskonnas. Kõik väga suured (ürgvähilised, saurused, impeeriumid) on välja surnud, väikesed (vähid, sisalikud, väikerahvad) – suudavad ka suurtes muutustes edasi elada.

Vajame mittevajalikust loobumist; majandusvabaduse öko-sotsiaalseid piiranguid, aga meile pakutakse reklaamiga ülesköetud liigtarbimist!

Vajame vägivallatust, aga meile pakutakse vägivallafilme - koolitulistamise koolitust! Vajame Hegeli dialektikt, arenguõpetust, Schweitzeri kultuuri-eetikat! Kus need on?

Vajame õiglust... aga kus on õigusriik, kui kodanikuühendustel puudub isegi kaebeõigus riiklike kuritegude väljatoomisel?

Me vajame öko-Eestit, me vajame mahekultuurset Eestit! Eestil on head eeldused olla eeskujuks – esimene mahekultuurne riik maailmas! Eeldusel, et vaim võimustuks ja võim vaimustuks.