Kui vabatahtlikult elatist maksma ei asuta, siis on kohtutäituril võimalik täitemenetlusest kõrvale hoidva võlgniku suhtes taotleda kohtult reisidokumentide kehtetuks tunnistamist ja keelata nende väljastamine.