Statistikaameti leibkonna eelarve uuringust selgub, mis maakonnas süüakse inimese kohta keskmiselt kõige rohkem peamisi toiduaineid. Hiidlased söövad ka kõige rohkem värsket kala. Ka naabrid saarlased on truud oma saarel toodetule, paistes silma suurimate juustu- ja võisööjatena. Valgamaa elanikud on suurimad vorstisööjad.