Liikluskindlustus ei pruugi alati abiks olla

Üldiselt tõlgendavad kindlustusseltsid selliseid kahjusid sõltuvalt asjaoludest. Näiteks kui veesõiduk sadamas seisab ning sõidukeid peale või maha laseb ning kõrval parkiva sõidukijuht uksega sinu autot kahjustab, võib tegemist olla hüvitamisele kuuluva kahjuga.

Teisalt, kui plaanid esialgu ülesõidu ajal autos viibida, kuid otsustad sõidu ajal siiski autotekilt kohvikusse minna ning kahjustad sõidukist väljudes teist autot, ei ole tegemist liikluskindlustuse juhtumiga. Merel viibides ei laiene mootorsõidukile liikluskindlustus olenemata kahju põhjusest (näiteks torm või valed laevajuhtimisvõtted).

Juhul, kui parvlaeval olevad autod liiguvad näiteks laevajuhtumise või ilmastikuolude tõttu, siis seda ei käsitleta liiklusõnnetusena ning liikluskindlustus tekkinud kahjusid ei hüvita.

Sellises olukorras tuleb kindlasti koheselt kontakteeruda vedajaga, et leida koos sobivaim lahendus.

Kuigi parvlaeva meeskonna rolliks on sõidukijuhile ette näidata õige sõidurida, vastutab edasise liiklusturvalisuse eest juht ise. Seega, tuleb tagada ohutu manööverdamine ja liiklemine sarnaselt maanteeliiklusele.

Kahjusid leevendab kindlalt vaid kaskokindlustus

„Sellistes olukordades on abi kaskokindlustusest, mis tagab kahju hüvitamise olenemata õnnetuse põhjustajast,“ kommenteerib IIZI sõidukindlustuse tootejuht Kristiina Koitla. Oluline on õnnetus võimalikult korrektselt fikseerida. Parvlaeval toimunud kriipimised, mõlkimised, kokkupõrked ja muud sarnased kahjud on kaetud kaskokindlustusega. Tasuda tuleb kokkulepitud omavastutus.
Meelespea parvlaevaga sõitmisel
  • Ära unusta, et ka parvlaevale sõites tuleb järgida liiklusreegleid, märke ja teekattemärgistust, samuti tuleks veenduda manöövrite ohutuses.
  • Sõidukiirus autotekil on piiratud, oluline on käsipiduri kasutamine ning praamile sõites tuleb jälgida meeskonna korraldusi ning sõidurada omal soovil vahetada ei tohi. Lisaks sellele, et arvesse võetakse sinu sõiduki kaalu ja suurust õigele rajale suunamisel, hoiab tähelepanelikkus ära ka õnnetusi.
  • Liigu praamile või sellelt maha vaid vastavalt meeskonna poolt antud märguannetele.
  • Arvesta parkides lähedal olevate sõidukitega.