"Linnud tuleb hukata või tappa lihaks ning saadud liha tuleb nõuetekohaselt kuumtöödelda. Lindude ravi on salmonelloosi puhul keelatud.

Pärast lindude saatmist tapmisele või hukkamisele ning munade saatmist töötlemisele peab ettevõtja korraldama ruumide, inventari puhastamise ja desinfitseerimise ning sõnniku käitlemise. Pärast ruumide puhastamist ja desinfektsiooni võetakse ruumidest tolmuproovid, mida analüüsitakse.

Kui analüüside tulemusel salmonella baktereid ei leita, siis kitsendused lõpetatakse ning ettevõtja võib jätkata tegevust ilma piiranguteta."