Kui juba uuritakse midagi, kust kellelgi on kasu soolas, siis vastav uuring ka välja kukub. Ometi on juba vanades seto lugulauludes prohvetlikud hoiatused sees.