Esialgu oli plaanis lõpetada avariiremonditööd juba suvel, kuid ilmastikuoludest tulenevalt ja täiendavate raskuste tellimise ja paigaldamise vajadusega jätkuvad tööd ka nüüd, sügisel. Süvamere väljalasu avariiliste remonttööde kulu ulatub hinnanguliselt pea 0,5 miljoni euroni.

Kõik avastatud lekke- ja ulatuslike hõõrdumiste kohad on Siiri Lahe sõnul parandatud, välja arvatud üks, mille remonditöid jätkatakse sõltuvalt mereoludest. Lahe märgib, et viimast lekkekohta pole spetsiaalse mereoludele sobiliku remondimuhviga fikseeritud teadlikult, et välistada toru viimase osa pinnalekerkimine ebapiisavate raskuste tõttu. Praegu on viimane leke enam kui 2,2 km kaugusel kaldast. Süvamere väljalasu kogupikkus on 2,4 km.

Kogu kevade ja suve väldanud remonttööde käigus asendati kahjustatud torulõigud, mida ei olnud võimalik või mõistlik remontida, uute torudega. Remondi ajal tõsteti olemasolevad raskused kõrvale ja paigaldati remondi järgselt tagasi torule.

“Lisaks oleme konsulteerinud eriala ekspertidega ja saanud soovituse täiendada toru lõpuosa lisaraskustega, et tagada toru stabiilne püsivus ettenähtud asukohas. Koheselt, kui piisav hulk lisaraskuseid on paigaldatud, suuname heitvee juba täies mahus ettenähtud asukohta 2,4 km kaugusele rannast,” kinnitab Lahe.
Muhvid, millega tuukrid Estonian Celli katkist heitveetoru parandavad. Tegu on üsna lihtsa mehaanikaga. Kuid turvaline lahendus, mis toru edaspidi paigal hoiaks ja uusi taolisi purunemisi väldiks, tuleb alles leiutada.

Tehase süvamerelask paigaldati Kunda lahte 2006. aastal enne tehase käivitamist ning selle eluiga oleks pidanud olema vähemalt 50 aastat. Projekti kohaselt oleks toru pidanud olema 1.8 km ulatuses merepõhja sees ja kaetud pinnasega. Ootamatust toru purunemisest ligi 0,8 km kaugusel kaldast sai ettevõte teada 2017. aasta detsembris. Järgnenud tuukriuuringute käigus avastati torul enam kui kümme lekkekoha, ulatuslikke hõõrdumisi ja lisaks oli toru ots paindes.

Tuginedes läbiviidud mereuuringutele kinnitab Estonian Cell, et merre jõudev puhastatud heitvesi on tervisele ja keskkonnale ohutu ning selle kvaliteet vastab keskkonna kompleksloa normidele.

Keskkonnainspektsiooni nõunik Himot Maran kinnitab, et Estonian Celli süvamerelasu toru osas pöördus ettevõte septembrikuus KKI poole palvega pikendada tööde lõpliku valmimise tähtaega 2018 aasta IV kvartali lõpuni seoses ilmastikuolude ja tööde mahukusega.

“Seoses torule täiendavate raskuste tellimise ja seejärel paigaldamise vajadusega määras KKI järelkontrolli tähtajaks 02.01.2019,” märgib Maran.

Vaata ajajoonelt, kuidas lugu alguse sai: