Sindi Linnavolikogu esimees Aleksander Kask kutsus täna hommikul Sindi linnapea Anu Vassviki, abilinnapea Marko Šorini ja Maalehe Pärnumaa uudiste märkmiku toimetaja vaatama Sindi kunagist kalevivabrikut läbivat kanalit, mille puhastamise järel võiks kõne alla tulla siirde ja poolsiirde kalade juhtimine ülespoole paisu.

Aleksander Kask on enamiku aja töötanud Sindi tekstiilivabrikus erinevatel ametitel, viimati oli ta peametroloog. Seepärast tundis ta ka varemete keskel liikudes kõike nagu oma viit sõrme, kuid tänase käigu sihiks oli valitud eeskätt ligemale poole kilomeetri pikkuse kanali seisukorra hindamine. Kanal poolitab Qualitexile ja Pärnu jõe poole jäävale Sindi Lankale kuuluvaid hooneid. Erastamise käigus jäi kanal peremeheta varaks, mille Sindi Linnavalitsus munitsipaliseeris. Hoonetest jõe alamjooksu poole jääv kanali osa on kohati üsna kinni kasvanud. Selle puhastamisel võiks avaneda kaunis loodusvaade jõega rööbiti voolavale kanalile. Ka varemetest teisele poole jäävale kanali osale avaneb kena vaade, mida puhastades võiks muuta veelgi vaadeldavamaks. Kõrgete müüride vahel peamiselt põrandate all voolava vee säng pole nähtav. Küll aga on näha külluses rämpsu kanalit katval põrandal, mis jäänud 2005. aastal toimunud põlengust maha. Kuna mitte ainult veesäng vaid ka põrandapealne osa kuulub linnale, siis tuleks leida rahalised vahendid munitsipaalomandis objekti korrastamiseks.

Et saada aimu kulutuse suurusest, peaks tellima vastavat tööde mahtu käsitleva uurimuse ja koostama vajaliku eelkalkulatsiooni. Kas sellise projekti teostamiseks oleks mõeldav taotleda Euroopa Liidu mõnest fondist toetussummasid, sellele ei osatud täna vastust anda. Siiski on Aleksander Kask optimistlik ja arvab, et palju sõltub sellest kuidas kirjutatakse ja millistele meetmetele toetutakse.

Aleksander Kask selgitas, et ühest küljest on antud objektil tegu muinsuskaitseliste nõudmiste ja ootustega, teisalt võimalusega võtta kasutusele rajatis, mille abil avada kaladele tee ülesvoolu. See oleks alternatiivse võimaliku lahenduse pakkumine neile, kes taotlevad paisu lammutamist või madalamaks ehitamist. Aleksander Kask seisab põlise Sindi inimesena tulihingeliselt paisu lammutamise või madalamaks tegemise vastu. Aleksander Kask ei soovi, et paisupealne veetase alaneks, samuti näeb ta paisus Sindile omast sümbolit, mis tema sõnul on sama oluline kui pärnakatele muulid.

Täna avaldas ta uitmõttena arvamust, et miks mitte paisu remontides avada käik turistidele, kes läbi klaasseinte või väikeste avade võiks piiluda veealusesse maailma. Uitmõtteid või tõsiselt võetavaid ettepanekuid oli tal teisigi. Viiekorruselise hoone kõrguselt kõrguvate punastest tellistest seinte vahel võiks olla võimas kontsertsaal, kuhu kasvõi maestro Neeme Järvi võiks kutsuda mõne maailmakuulsa orkestri esinema. Aga see osa hoonetest ei kuulu linnale ja ei saa seepärast midagi otsustada. Siiski saaks linn intensiivsemalt rõhuda nõudele, et omanik enda valduses olevaid muinsusväärtuseid peremehelikumalt hoiaks. Tõsist muret teevad müürid, mille ülemised servad on pleki või betoonivaluga katmata. Samas ei jätnud volikogu esimees tunnustamata Qualitexi selle eest, mis tehtud. 30 m kõrguse veetorni aknaavad on kinni kaetud ja varemete vahelist territooriumi koristatud.