Kui Eestis on välismaalaste sisseränne tundlik teema, siis e-resident ei pruugi olla üldse kunagi Eestis käinudki.
Kuidas e-residendiks saamine uue programmi järgi käib ja mida selles osaleja saab, võrrelduna seni kehtinud korraga, seda e-residentsuse programmi juht EASis Kaspar Korjus seletamast keeldus.