„Kõik Eestis sündinud ja kasvanud lihaveised on Eesti lihaveised. Kuid just nimetatud kvaliteedimärgiga farmid on tänu kindlatele kvaliteedinõuetele selgemini eristatavad nii teistele loomakasvatajatele, tarbijatele kui kõikidele lihasektoriga kokku puutuvatele inimestele. Märgi saanud farm võtab sellega endale ka vastutuse korrektse ning efektiivse loomakasvataja- ja eeskujuna nii kogu ülejäänud sektori, kui ka noorte ja alustavate ettevõtjate ees. Nendes farmides kasvatatakse häid loomi ja toodetakse head, eestimaist, lihaveiseliha,“ ütles Eesti Lihaveiskasvatajate Seltsi esimees Jane Mättik.

Märk koosneb majamärgist, mis käib hoonele ja lisaks sertifikaadist. Sertifikaat annab õiguse kasutada eesti lihaveise märki viie aasta jooksul kõikidel oma toodetel ja kõikidel üritustel, mis on seotud lihaveisekasvatusega. Kui lihaveisekasvatja müüb oma loomade liha või sellest valmistatud vorsti, siis on õigus kasutada seda märki oma toodangul. Märki saab taotleda jooksvalt, selleks on seltsil välja töötatud taotlemisvorm.

„Lihaveisekasvataja on tunnustuse kohalt jäänud tihti tahaplaanile, samas on just meie loomad need, kes hooldavad kehvemaid kohti ja teevad meie elu ilusaks. Väga paljudes rahvusparkides mere ääres on just meie veised,” rääkis lihaveisekasvatjate seltsi juhatuse liige Diana Pärna, kes oli üks märgi saajatest. „See märk on usalduse märk. Sellega, et farmer seda taotleb, annab ta lubaduse, et tahab vastata neile tingimustele, et loomadega oleks hästi ja keskkond oleks hoitud.”

Lihaveisekasvatus on Eestis praegu kõige kiiremini kasvav põllumajandusliku tootmise haru. Märgiga „Eesti Lihaveis“ tõstame esile meie tublimaid farmereid ning tunnustame nende visa tööd, tänu millele on viimastel aastatel tunduvalt tõusnud lihaveiseliha kvaliteet ning hooldatud tuhandeid hektareid rohumaid.

Eesti Lihaveisekasvatajate Selts loodi 21. juunil 2000. aastal. Seltsil on täna üle 350 liikme ning seltsi liikmete kasvatada üle poolte Eestimaal kasvavatest lihaveistest.
Märgi „Eesti Lihaveis“omanikud.

Märgi „Eesti Lihaveis“ said:
Sinikka ja Kairo Pilviste OÜ Ranna Villa,
Henrik Klammer OÜ Küti Mõis,
Targo ja Reet Pikkmets OÜ Talu ja Tulu,
Andres Vaan OÜ Topi Mõis,
Anu ja Jüri Ilves Caro Mahe OÜ,
FIE Jane Mättik,
Tiina ja Ivo Tomson Vilsi OÜ,
Diana ja Arvo Pärna OÜ Lahe Maamees,
Margus Keldo Tsura Talu OÜ.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid