„Kuna mõnes kohalikus omavalitsuses on suurenenud ka maamaksu määrad ja aasta alguses korrastas maa-amet maatükiandmeid, siis võib sel aastal esineda olukordi, kus kaasajastatud andmete alusel arvutatud maamaks erineb eelmiste aastate summast,“ selgitas maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.

Maa-ameti peadirektori asetäitja Triinu Rennu sõnul mõjutab andmete korrastamine maamaksu suurust vaid maatulundusmaa sihtotstarbega maatükkide puhul, mille maamaksu arvutus sõltub kõlvikute koosseisust ja suurusest.

Oma maaüksuse andmete muudatustega saab tutvuda maa-ameti geoportaalis. Kui maa-ameti geoportaalis nähtavad andmed erinevad omaniku hinnangul olukorrast looduses, siis palub maa-amet maaomanikel sellest teatada aadressil kataster@maaamet.ee või helistada infotelefonil 675 0810. Maa-amet kontrollib andmed üle, vajadusel parandab need ja teavitab kohalikku omavalitsust.

Maamaks
Tänavu saadab MTA välja 381 484 maksuteadet 318 435 inimesele summas 59,3 miljonit eurot.

Mullu saadeti välja 369 292 teadet 309 659 inimesele summas 57,9 miljonit eurot.

„Kui kohalik omavalitsus on andmeparandused sisse viinud, siis on võimalik maksu- ja tolliametil väljastada parandatud maksuteade,“ ütles Liivamägi. Maa-andmeid on võimalik kontrollida ka e-maksuameti/e-tolli kaudu iga maatüki juurde lisatud otselingi abil.

„Soovitame andmed üle kontrollida enne märtsi lõppu, sest kui on vajadus maksuteadet muuta, saame seda teha juba enne maksu tasumise tähtpäeva. Nii saab maamaksu tasuda kohe õiges summas ja ei teki vajadust juba makstud summa ümberarvestamiseks või võlalt intressi tasumiseks,“ lisas Liivamägi.

Kuni 64-eurone maamaks mistahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tuleb sel aastal tasuda ühekorraga 1. aprilliks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, peab tasuma 1. aprilliks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust saab tasuda hiljemalt 1. oktoobriks.

Maamaksuteadetega seotud küsimustega saavad erakliendid pöörduda maksu- ja tolliameti infotelefonile 880 0811 või e-postile eraklient@emta.ee ning ärikliendid infotelefonile 880 0812 või e-postile . Maa maksustamise ja maksuvabastuste rakendamisega seotud küsimustega tuleks pöörduda maa asukohajärgse omavalitsuse poole.