Kuigi vald viitab, et sundvalduse seadmine ei takista omanikul kinnistu tavapärast kasutamist ja sellega kaasnevad hoopiski soodustused, siis Leon Glikman leiab, et sundvalduse seadmine ilma tee omanikule tasu maksmata oleks ilmselgelt õigusvastane. “Sundvalduse tasu eelduseks pole üksnes see, kas on kahju tekkinud. Piisab omandiõiguse kitsendamisest,” viitab ta.

Nimeka vandeadvokaadi sõnutsi vähendab sundvaldus kinnistu turuväärtust ning omaniku kasutuseeliseid, sealhulgas privaatsusõigust.

Mida ütleb teele juurdepääsu tasu osas kohtupraktika, sellest loe Saarte Häälest.