Vilsandil kehtivad lennupiirangud, sest seal elavad ja sigivad müra suhtes tundlikud kaitsealused liigid ning koonduvad ja peatuvad rändliigid.

Siiski loodab Vilsandi kogukond, et lennupiiranguid käsitlev määrus läheb muutmisele. Saareelanikud on pöördunud ka Saaremaa vallavalitsuse poole, et see taotleks lennuametilt Vilsandiga ühenduse pidamiseks tähtajatu lennuloa.