Avalikke tualette on linnas vähe ja need on tavaliselt tasulised. Vaeste elanike kodudes polegi käimlaid. Slummides ammugi mitte. Käimlaks ongi kilekott. 

Keenias kutsutakse neid tänavalt leitavaid kotikesi “lendavateks käimlateks”. Pärast kilekotikeeldu on need suurematelt tänavatelt ja jõukatest linnaosadest kadunud, aga slummis on neid endiselt leida, kuigi ühekordseid kilekotte ei tohiks Keenias enam üldse olla.