Kui mujal maailmas peatuvad loomi vedavad autod piketi ees, siis Eestis pole seda veel ette tulnud, tunnistasid protestijad Maalehele kell 7.30. Ka pole täna loomi kombinaati vedanud autod ei soostunud peatuma, et meeleavaldajad saaks oma riitust läbi viia.

Lisaks viiele meeleavaldajale on kohal ka lihakombinaadi turvafirma esindajad ja politsei. Kui meeleavaldajad on seisukohal, et neid püütakse takistada, siis politseiekipaažist väideti, et kohal ollakse vaid turvalisuse tagamiseks.

Lisaks kolmele eestlasest protestijale on lihakombinaadi ees veganlust propageerivad külalised Bangladešist ja Egiptusest.

Ettevõtmine peaks korraldajate sõnutsi kestma umbes kolm tundi.

Tegemist on üleilmse, väidetavasti enam kui 600 gruppi ühendava organisatsiooni The Save Movement aktsooniga, mille käigus käiakse üle ilma erinevate tapamajade ees oma meelsust avaldamas. Nimetus vigil tuleneb korraldajate sõnul ladina keelest, tähistades vaikse vaatlemise, vaikse ärasaatmise hetke.

Ei kellegi vastu


Meeleavalduse vabatahtlik peakorralaja German Leiman kommenteeris eile: „The Save Movement on ülemaailmne liikumine, mis levitab kaastundlikku mõtteviisi, peamiselt tapamajade ees aset leidvate rahumeelsete meeleavalduste kaudu. Meeleavaldustel tunnistame loomade viimast teekonda tapale.

Meie meeleavaldused ei ole suunatud ühegi konkreetse ettevõtte või nende töötajate vastu, oleme seal vaid loomade jaoks, soovides jagada neile viimastel hetkedel kaastunnet ja armastust. Meie inspiratsiooniks on ka Mahatma Gandhi ja Lev Tolstoi kirjutised rahumeelsusest ja vägivallatusest.”

Liikumine sai alguse 2010 aastal Kanadas, tänaseks on aktivistide võrgustikus juba üle 600 erineva grupi, sealhulgas Eesti oma.

"Oleme seni käinud Rakvere lihakombinaadi ees neli korda, esimene vigil toimus 12. novembril 2018. Osalejaid on igal meeleavaldusel olnud 5-12. Tegutseme vabatahtlikkuse alusel ning rahastus tuleb põhiliselt muutust soovivate tavainimeste annetustest,” selgitas Leiman.

Püüd dialoogile


Rakvere lihatööstuse juht HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere kommenteeris loomakaitsjate tegevust nii: ”Rakvere lihatööstuse juures on The Save Movement Estonia tänaseks korraldanud neli üritust.

Oleme organisatsiooni esindajatega püüdnud dialoogi hoida, et nende üritustel tagada kõikide osapoolte ohutus. Oluline on nii loomade heaolu ja ohutuse tagamine, kui ka võimalikult vähese stressi põhjustamine, samuti liiklusohutus ning üritusel osalejate ohutus.

Lisaks oleme igal korral transpordifirmat ette teavitanud, et autojuhid oleksid teadlikud, et selline üritus toimub. Eriti oluline on see olnud pimedal ajal, mil võib keegi ootamatult auto ette ilmuda.”

Paraku tunnistas protestiliikumise eestvedaja German Leiman, et koostöö lihakombinaadiga pole ideaalne, sest nende varasemas meelsuse avaldamise paigas ei saa enam protestida.

„On arusaamatuks jäänud, miks tapamaja soovis järsku väljendada oma mittenõusolekut meie avaliku koosolekuga ning on asunud paigaldama jalakäijate keelumärke aastaid kasutusel olnud jalakäijate raja ette. Nad toovad põhjenduseks, et me ei ole järginud avalike ürituste korraldamise eelduseks olevat korda,” teatas Leiman Maalehele.

Protestipaik muutus


Lihatööstus tunnistas, et on tõesti muutnud paika, kus protestida lubatakse. Kommunikatsioonijuht Kerstin Aps: „Lubasime esialgu neil korraldada oma üritust ettevõtte kinnistul loomade sissesõidu värava juures leppides kokku kindlates ohutusreeglites, kuid mõne korraga sai selgeks, et üritusel osalejad siiski kokkulepitust kinni ei pidanud. Seega pidasime turvalisuse tagamiseks vajalikuks nad suunata enda kinnistul sellisesse asukohta, kus on kõigile osapooltele võimalikult ohutu antud üritust korraldada. Koha kooskõlastasime ka politseiga.”

Millest siis kinni ei peetud?

Kerstin Aps: „Oleme enne iga üritust nendega kokku leppinud, et elementaarsetest ohutusnõuetest ning loomade veole kehtestatud reeglitest tuleb kinni pidada. Samuti oleme palunud neil loomade heaoluga arvestada ning nendele mitte lisastressi tekitada ning arvestada kehtivate bio-ohutusnõuetega, mis seoses sigade Aafrika katkuga Eestis kehtivad - mitte teha ootamatuid liigutusi, seista veoautost kahe meetri kaugusel, mitte välku ja taskulampe kasutada, mitte loomi ega veoautot puudutada jne.”

Lubamatu lisastress


Veterinaar- ja toiduamet on toimuva suhtes vägagi taunival arvamusel. „Loomade vedu on valdkond, mis kätkeb endas palju riske loomade heaolule. Siinkohal on oluline, et tagatakse asjatu viivituseta loomade transport sihtkohast lähtekohta. Sellised aktsioonid, kus veokeid peatatakse, võivad loomadele tekitada lisastressi, mis on lubamatu,” teatas loomatervise ja -heaolu osakonnajuhataja Harles Kaup.

Amet on The Save Movement esindajatega kohtunud ning tutvunud organisatsiooni eesmärkide ja plaanidega. Samuti selgitanud oma seisukohti loomapäästjate esindajatele.

Politsei poolt kommeteeris eile ettevõtmist Ida prefektuuri operatiivjuht Joel Alla: „ Oleme palunud korraldajatel määrata nö korrapidaja, kes koha peal vastutab ürituse sujuva käigu eest. Samuti oleme palunud mitte häirida liiklust sõidukitele liiga lähedale minnes.

The Save Movement on varasemalt Lääne-Virumaal korduvalt vigileid läbi viinud, need on möödunud rahumeelselt ja suuremate probleemideta.

Üks peamisi riske on ohtlike olukordade tekkimine liikluses, milles võivad viga saada meeleavaldajad ise. Politsei on nii liikumise osapooltega kui ka lihakombinaadi esindajatega kohtunud ning teinud omapoolseid ettepanekuid meeleavalduse ohutuks läbiviimiseks. Loodame, et ka edaspidised avalikud koosolekud mööduvad rahulikult.”

Maaleht toob päeva jooksul Rakvere meeleavalduselt lugejateni veel uusi uudiseid ja fotosid.