Nagu ka varasemal neljal vigil´il, tabas protestijaid ebaõnn, sest ükski loomi kombinaati vedanud auto ei peatunud. Siiski kavatsetakse meeleavaldusi vähemasti kord kuus jätkata, teatas German Leiman, liikumise The Save Movement Eesti esindaja. Tema sõnul tõstsid nad kõigest hoolimata rahva teadlikkust.

Oma presstiteates pahandasid vigil´ite korraldajad aga politseiga, kes ei lasknud neil tegutseda.

Samas on Maaleheni ulatunud mitmete asjassepuutuvate isikute pahameel selle pärast, et vigil´ite korraldajate mõttetuna tunduv tegevus häirib nende igapäevatööd ega lase tegelda reaalse elu reaalsete muredega.