Agentuuri raportis “Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2018. aastaks” on sõnaselgelt viidatud, et osa jahimehi kasutas riigipoolset vastutulekut kurjasti ära ning eraldatud lubade varjus (sala)küttis enam isendeid, kui oleks tohtinud. Mainitud on ka seda, et tagantjärele vaadates oli 2015. aasta määratud positiivne küttimiskvoot suur viga.