Minnes pokude kokkulugemise veebiküljele ning järgides juhiseid, saab loodusest leitud pokud kohe kaardile kanda, lisaks üles laadida mõned fotod. Parimate fotode autoreid ootavad üllatusauhinnad.

Juba leitud ja kaardile kantud pokude asualasid saab näha kaardifirma Regio loenduse eriküljelt.

Pokuloendus on korraldajate sõnul võimalus viia nutipõlvkond loodusse, ühendada keskkonnaharidus ning tehnoloogia. “Tahame pakkuda elutervet alternatiivi nutisõltuvuses põlvkonnale,” ütleb Hendrikson.

Pokuloendust korraldava Pokumaa tegevuse eesmärgiks on säilitada ja eksponeerida Edgar Valteri rikkalikku pärandit kunstniku ja loodusmehena ning selle kaudu tutvustada nii lastele, noortele kui täiskasvanutele loodust ning looduslähedast eluviisi.