Antud pöördumine on ajendatud finantssektori esindajate avalikust kirjast, milles nõuti tänase pensionisüsteemi säilimist. Pöördumisele allakirjutanud leiavad, et ühtegi süsteemi ei tasu hoida süsteemi enese pärast, vaid alati tuleb seada esikohale inimeste huvid. Riiklik sunduslik kogumispensioni süsteem ei seadnud esikohale tänaste ega tulevaste pensionäride huve ning seetõttu on aeg anda inimestele õigus enda kogutud sääste ise käsutada.

II pensionisammas vähendab pensione


Pensionisüsteemi eesmärk peab olema sarnase maksukoormuse juures võimalikult suur keskmine pension. Suur osa inimestest, kes otsustasid kunagi II pensionisambaga liituda, ei teadnud, et 4% riigipoolne panus II pensionisambasse tuleb I samba arvelt. Selle avastavad nad alles pensioniea lähenedes kuid teadmatusest tehtud kahjulikku otsust on sel hetkel võimatu ümber pöörata. Seetõttu kannatavad enim just madalama sissetulekuga inimesed, sest just nemad kaotavad II pensionisamba tõttu oma tulevases pensionis.

Finantssektori soov kaitsta pensionäride asemel kogumispensioni süsteemi on kahetsusväärne. Pensionisüsteemi kohustuslikkus ei ole voorus, vaid pahe. Arvestades kogumisperioodi pikkust, majanduslikke ning poliitilisi riske, kannavad kõikvõimalikud pensionisüsteemiga seotud riskid meie pensionikogujad. Samal ajal lõikavad nii kogumiselt kui ka pensioni väljamaksetelt kasu pangad ja finantssektor. Eriti silmakirjalik on finantssektori mure tänaste madalapalgaliste tuleviku pensioni pärast. I pensionisambast raha suunamisega II pensionisambasse tagame, et lõhe jõukamate ja vähemjõukate pensionäride vahel süveneks. Selle lõhe kompenseerimine eeldab tulevikus aga suuremat maksukoormust.

Eesti tänane pensionisüsteem vajab jõulisi reforme


Üks tänase sundpensionisüsteemi suurimaid valukohti on ebaefektiivne ja kahjulik II pensionisamba väljamaksete süsteem. Senine kogemus näitab, et Eestis tegutsevad kindlustusseltsid ei ole huvitatud pensionäride huvide vaid enda majandushuvide kaitsmisest. Ebamäärased ja kaugesse tulevikku suunatud lubadused süsteemi parandamiseks ei aita tänaseid ja homseid pensionäre. Tänane kohustuslik pensionikindlustus kahjustab pöördumatult meie pensioniealisi inimesi ja neid, kes lähevad pensionile lähiaastatel.

Meie, allakirjutanud, leiame, et inimestel on õigus enda teenitud tulu üle ise otsustada. II pensionisambasse kogutud vara kuulub inimesele, mitte riigile või finantssektorile. Ebamääraseid jutte tänase süsteemi kitsaskohtade kõrvaldamiseks oleme kuulnud juba aastaid. Nüüd on aeg tegudeks. Just seetõttu tuleb anda inimestele võimalus ise otsustada, kuidas enda kogutud vahendeid kõige mõistlikumalt kasutada. See otsustusõigus peab olema nii tänasel pensionikogujal kui meil, pensionäridel, ning seetõttu tuleb tagada, et soovi korral on ka tänasel pensionäril võimalus oma raha II pensionisambast välja võtta. II pensionisamba vabatahtlikuks muutmine päästab tänased ja homsed pensionärid kahjulikust ja ebapraktilisest süsteemist.

Alla kirjutanud Georg Männik, Güzjälija Aisatullin, Olev Kool, Jüri Trei, Jaan Vaiksaar, Merike Oja, Aune Sepp, Ela Tomson, Ann Räämet, Dea Alling, Andres Ergma, Uno Piibeleht.