Eri maade erakondadel on erinevad seisukohad ja arusaamised. Kindlasti ei ole me nõus sellega, et Venemaa ei ole okupeerinud Krimmi.
Riigikogu saalis tõsteti küsimus, et Eesti euromündi kaardil peaks olema Tartu rahu järgne piir. Teete ära?

Oleks see minu teha, siis loomulikult teeks ära, sest 5,2 protsenti Eesti territooriumist on endiselt okupeeritud. Siin ei ole mingisugust vahet, kas räägime Krimmi okupeerimisest või Osseetia ja Abhaasia alade okupeerimisest – ainult meie alad okupeeriti märksa varem.
Eelmine riigikogu koosseis võttis novembris 2018 vastu toetusavalduse ÜRO ränderaamistiku kohta. EKRE oli kategooriliselt selle vastu. Kas nüüd Eesti muudab seisukohta?

Oleme olnud vastu selgetel põhjustel.