Samas, vastutustundlik ettevõtlus ei tähenda kasumlikkusest loobumist, pigem vastupidi.