„Varakevad ning suvi on kindlasti sigade Aafrika katku puhul kodusigadel kriitiliseks perioodiks ning seda näitavad ka puhangud Poolas. See teeb kindlasti valvsaks ka meie seakasvatajad, sest katkuoht pole Eestist kuhugi kadunud,“ kirjeldas Kalda.

„VTA poolsete kontrollkäikude tulemusena saab väita, et seakasvatajad mõistavad ennetusmeetmete rakendamise tähtsust. Oluline on mõista inimtegevuse või tegevusetuse rolli. Vähimgi tähelepanematus või hooletus võib viirust loodusest kodusigadele edasi kanda,“ selgitas Kalda.

Suurim puhang kodusigadel, mis Poolas tuvastati, puudutas farmi, kus peeti üle 8000 kodusea. Farmid, kus nakatumine toimus, asusid Ida- ja Kirde-Poolas.

Sigu väljas ei peeta


Üle Eesti kehtib sigade väljas pidamise keeld. Taudistunud aladel peab farmiomanik välistama metssigade ligipääsu kodusigadele ning kõigile vahenditele ja materjalidele, mis võivad sigadega kokku puutuda. Jahil käinud inimene ei tohi minna loomapidaja ettevõttesse ega vähemalt 48 tunni jooksul pärast jahti sigadega kokku puutuda.

Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid inimesed võivad viirust edasi kanda. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioohutuse nõudeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.

Sealiha söömine on ohutu. Kogu Eestis turul olev liha on Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve all ja kontrollitud.

Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA infotelefonil 605 4750.