Kuus aastat Aseris sotsiaaltöö ja heategevusega, aga viimasel ajal ka aina enam kinnisavaraarendusega tegelev „Jumala otsijate liikumine” on lubanud asulasse rajada rahvusvahelise koolitus- ja palvekeskuse, mis aga osasid piketile kogunenud kohalikke närviliseks teeb.

Aseris kardetakse oma laste sunniviisilise usklikuks muutmise pärast, aga kahtlustatakse ka võõrriikide luureorganite salategevust usklike sildi all. Tundub, et kõige enam tekitab pahemeelt kuuldus, et jumalaotsijad on kohe-kohe Aseri rahvamaja ära ostmas, mis aga vallavõimude kinnitusel tõele ei vasta.
Pikett Aseris Jumala otsijate liikumise vastu

Piketil koguti allkirju nõudele, et jumalaotsijad Aserist minema läheks. Plakateil kutsuti appi vabariigi valitsust, lisaks pilati usklike tegevust suurte karikatuuride abil.

Piketeerijaid käis õnnistamas ka kohalik õigeusu vaimulik, samal ajal kui jumalaotsijate konverentsi 200 ja enamgi osalejat Aseri rahva eest rahvamajas palvetasid.

„Jumala otsijate liikumise” liider Sergei Šidlovski ütles piketti kommenteerides, et jumala otsijate saabumine on Aserile õnnistuseks, sest nende tulekuga on päästetud juba hävingust hulk kinnisvara, samuti ootavad linna suured investeeringud palve- ja kristliku hariduskeskuse loomiseks.

Sergei Šidlovski rõhutas, et jumalaotsijate ja põliste aserlaste vahel on veel vaja rohkelt koostööd teha, et saabuks täielik teineteisemõistmine.
Pikett Aseris Jumala otsijate liikumise vastu

Nii piketti kui konverentsi uudistanud, pikka aega Virumaal tegutsenud pastor Stanislav Sirel mainis samuti rohkete koosarutelude kasulikkust konfliktist üle saamiseks taustal, mil Jumal armastab nii protesteerijaid kui protesti esile kutsunuid.

Vallavanem Einar Vallbaum, kes käis samuti nii konverentsil kui ka piketil rõhutas, et Eesti on õigusriik, kus võivad tegutseda nii usklikud kui ka nende tegevuse vastu piketeerijad. Ta mainis, et nii usklike kui ka piketeerijate tegevus on senini olnud rangelt õiguspärane, mille eest ta ka mõlemat konflikti osapoolt tänas ja kiitis.

Maalehe Facebooki lehel olevat otseülekannet piketist saab näha siit.

Pastorite konverentsi "Penuel" mitmekeelne kodulehekülg avaneb siit.

"Jumala otsijate liikumise" koduküljega saab tutvuda siin. Juba on jumalaotsijate Facebooki koduküljele ilmunud ka esimesed nendepoolsed fotod Aseri konverentsil toimunust.