„Eriti suur rõõm on tervitada Eestis Euroopa noori maaelu edendajaid. Oleme ka siin seadnud sihiks tuua noori tagasi maale, et nad jätkaksid edukat ettevõtlust talumajapidamistes,“ sõnas maaeluminister Mart Järvik.

10. juubeliüritus on eriline

10. kuni 13. septembrini Pärnus toimuval konverentsil on sisutihe programm. Plaanis on üheksa õppereisi kolme maakonna maaettevõtjate juurde, mille käigus tutvustatakse osalejatele meie rabasid ja teisi looduslikke vaatamisväärsusi. Samuti esitletakse Leader-toetuste abil algatatud edulugusid.

Konverentsi raames toimub Eesti omavalitsuse juhtidele suunatud ELARD-i seminar, mis tutvustab Leader-meetodi kasutamist Euroopa Liidu erinevate struktuurifondide kasutamisel. Traditsioonilisel kontaktseminaril on Euroopa tegevusgruppidel võimalik tutvustada oma projektiideid ja leida nende korraldamiseks partnereid.

Juubelikonverentsi muudab eriliseks see, et Toris toimuval Rohelise Jõemaa korraldatud spordipäeval tehakse koostööd Eesti Kaitseväega ning pioneerpataljon rajab LINC-i ajaks esmakordselt Eestis üle jõe ajutise silla.

Konverentsi avarongkäigu lõpus istutatati hotelli Strand kõrvale LINC-i 10. sünnipäevale pühendatud õunapuu.

Leader-programm üliedukas

LINC-konverentside eesmärk on jagada kogemusi maaelu edendamise tegevuste osas, mille osaks on tutvumine Leaderi edulugudega ja vahetada kontakte.

LEADER, teisisõnu ka kogukonna poolt juhitud kohalik areng (inglise community-led local development ehk CLLD), on piirkonna edendamine sealsete elanike endi välja töötatud kohalike arengustrateegiate kaudu. Tuues otsustusprotsessi võimalikult rohujuuretasandile.

Seda lähenemist rakendab üle Euroopa 2600 kohaliku tegevusgruppi, kelle alla kuulub rohkem kui 54% maapiirkonna elanikest Euroopa Liidus ning kes toovad piirkonnas kokku avaliku sektori, erasektori ja kodanikuühendused.

„LEADER-programm virgutab maaelanikke võrgustike kaudu juba rohujuure tasandilt kogukonna probleeme lahendama ja arengustrateegiaid välja töötama. Toetan igati sellist tegevust, mis võimaldab maarahval otsustusõiguse enda kätte võtta,“ sõnas minister Järvik.

Maaeluministeeriumi maamajanduse ja konkurentsipoliitika büroo peaspetsialist Taavi Kurvits kirjutab Maablogis, et LEADER-meede on üks Euroopa Liidu edukamaid algatusi, mida on liidus rakendatud juba üle 25 aasta. Ühtlasi on see Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meede.

Eestis rakendavad LEADER-lähenemist 26 kohaliku tegevusgruppi, kes katavad 99% maapiirkonnast.

LEADER-tegevusgruppide põhieesmärk on võtta vastu projektitaotlusi, korraldada nende hindamist ning koostada PRIA-le paremusjärjestuse ettepanek.

Selleks koostab kohalik tegevusgrupp iga programmiperioodi alguses piirkonna strateegia, kaasates selleks kohalike elanikke, eksperte ja kõiki muid huvilisi.

Strateegias püstitatakse eesmärgid ja tegevuskava piirkonna elu parandamiseks. Strateegia kiidab heaks Maaeluministeerium, pärast mida on kohalikul tegevusgrupil õigus hakata kohalikku arengustrateegiat rakendama, sh korraldada projektitaotluste taotlusvoore.