Pensionisaajate üldisele arvule vastupidiselt on vanaduspensionäride arv kahe viimase aastaga siiski mõnevõrra kasvanud: kui 2017. aasta juuni lõpus oli meil 305 590 vanaduspensionäri, siis selle aasta suve alguses 309 129. Ennetähtaegselt vanaduspensionile jäänute arv oli enam-vähem sama: kaks aastat tagasi 27 131 ja nüüd 27 565.

Enim on langenud töövõimetuspensionäride arv. Kui veel 2017. aasta juuni lõpus oli Eestis 79 090 töövõimetuspensionäri, siis käesoleva aasta keskel oli neid vaid 21 404.

Mõnevõrra on kahanenud ka toitjakaotuspensioni ja rahvapensioni saajate arv. Kui 2017. aasta juuni lõpu seisuga oli neid vastavalt 5271 ja 5889, siis tänavu 4938 ja 3225.