Teisipäeva pärastlõunal saabub põllumajanduskojale patendiametist vastus, allakirjutanuks siseriiklike kaubamärkide ekspertiisi peaspetsialist: "Patendiamet vaatas Teie märkuse läbi ning [...] teatab, et ei loe märkust põhjendatuks."

"Saime oma pikale ja küsimusterohkele kirjale lakoonilise vastuse patendiametilt. Uskumatu ülbus ikka ametnike poolt," leiab Tiina Saron.

Patendiameti kaubamärgiosakond põhjendab Maalehele: "Sisulise vastuse esitamist kolmandate isikute märkustele seadus ette ei näe."