Selle hindamiseks kasutatakse valikvastustega küsimusi, mille vastused korrutatakse läbi koefitsentidega. Siinne lugejate jaoks koostatud test on lihtsustatud, siin koefitsente ei ole.

Uue põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava (PõKa 2030) üheks eesmärgiks on, et tarbija teadlikkus toiduohutusest on kõrge ja tehtud valikud on tervist toetavad. Tarbija teadlikkuse baromeetri algtase oli tänavu 69,4%. Eesmärk aastaks 2030 on 76,4%.