Läänemere hülge- ja kormoranipopulatsioonid põhjustavad otseseid ja kaudseid kahjusid peamiselt traditsioonilisele väikesemahulisele rannapüügile: kalavarude ja kalade käitumise muutused, kalasaagi vähenemine ning püügivahendite ja kalade kahjustused.

„Hüljeste ja kormoranide probleem tingib vajaduse muuta kalapüügistrateegiaid ning teha lisainvesteeringuid, kuid selleks on kalurite võimalused vähenemas. Samal põhjusel ei ole ka kutselise kaluri amet noorele inimesele huvipakkuv ja atraktiivne,“ seisab aruandes.