Emissioonist laekunud raha eest osteti Ru­mee­nias 46,3 ha põllumaad ja selleks kulus ca 8,5 miljonit eurot, mis teeb maa soetamise keskmiseks kuluks 181 425 €/ha ehk 18 €/m².

Oli teada siis ja on selge ka praegu, et Rumeenia põllumaa keskmine väärtus oli toona 1000 ja praegu ca 2000 €/ha. Lihtsalt tagantjärele selgus, et nn Rumeenia maaportfellis olevate maade eest maksti kohati enam kui sada korda keskmisest väärtusest kõrgemat hinda, ja kui 2011. aastal jõudis kätte esimene võlakirjade väljaostutähtaeg, polnud selleks raha ega vähimatki lootust neid maid investeeringuga võrreldavas summas reali­seerida.