Lisades, et Kevvai ametist vabastamise otsust ta allkirjastanud ei ole. Allkirjastatud on vaid otsus, millega muudetakse maaeluministeeriumi põhikirja.

Maaleht suhtles Toomas Kevvaiga.

"Pean tunnistama, et minu teadmine minister Järviku plaanist mind vabastada piirdub sellega, et nägin ministeeriumi struktuuri muutmise ettepanekut alles eile meie dokumendihaldussüsteemis, mõeldud valitsuskabinetile arutamiseks," sõnas Kevvai.

"Tõsi on, et selline struktuurimuudatus tooks kaasa minu töölt vabastamise. Lisaks veel teisi struktuurimuudatusi. Materjalist nähtub, et seda nähakse ühe meetmena toiduohutusalase olukorra parendamiseks (juhtimise parendamiseks)," jätkas Kevvai.

"Omalt poolt pole ma mingit tüli ministeeriumis tunnetanud seoses toiduohutuse auditiga. See viidi läbi professionaalselt. Ja nii minu vastutusvaldkonna osakonnad, kui ka ma ise tegime auditi tiimiga igakülgset koostööd. Tänaseks oleme selle auditi raames tehtud parendusettepanekud juba ka arvesse võtnud ja meetmed rakendanud. Peamiselt puudutas see rakendusuuringute projektide prioriseerimise täpsemat korraldust," lisas Kevvai.